0902 326 080

Văn Phòng Hạng C

now-zone
10 usd/m2/tháng

Tòa nhà Now Zone cho thuê văn phòng Tân Bình

DT :30;100 ( m2) 1432
Bàu Bàng, Quận Tân Bình, Hồ Chí...
vtc-building
11 usd/m2/tháng

Tòa nhà VTC Building cho thuê văn phòng Phú Nhuận

DT :20;30;40;55;30;50;90;100;120;170 ( m2) 397
Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, Hồ...
hhm-building
10 usd/m2/tháng

Tòa nhà HHM Building cho thuê văn phòng Tân Bình

DT :50;90;114;700;32;60;65;70 ( m2) 301
Xuân Hồng, Quận Tân Bình, Hồ Chí...
tam-minh-khue-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Tâm Minh Khuê Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :25;58;74;110 ( m2) 343
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
fimexco-office-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Fimexco Office Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :21;40;60 ( m2) 3745
Trương Định, Quận 3, Hồ Chí M...
mbh-building
12 usd/m2/tháng

Tòa nhà MBH Building cho thuê văn phòng Quận 10

DT :150;160;286 ( m2) 227
Đồng Nai, Quận 10, Hồ Chí Minh
mirae-business-center
12 usd/m2/tháng

Tòa nhà Mirae Business Center cho thuê văn phòng Quận 10

DT :39;64;113;130;143;196;98 ( m2) 278
Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí...
minh-tinh-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Minh Tinh Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :33;143;255 ( m2) 1027
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
kinh-luan-2-building
10 usd/m2/tháng

Tòa nhà Kinh Luân 2 Building cho thuê văn phòng Phú Nhuận

DT :86;95;140;220 ( m2) 355
Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận,...
lucky-house-building
14 usd/m2/tháng

Tòa nhà Lucky House Building cho thuê văn phòng Phú Nhuận

DT :67;132;142 ( m2) 326
Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận,...
ong-ong-building
13 usd/m2/tháng

Tòa nhà Ong Ong Building cho thuê văn phòng Phú Nhuận

DT :20;40;270 ( m2) 405
Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Hồ...
dmc-building
13 usd/m2/tháng

Tòa nhà DMC Building cho thuê văn phòng Phú Nhuận

DT :32;36;80;116 ( m2) 727
Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Hồ...