0902 326 080

Văn Phòng Hạng C

lucky-star-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Lucky Star Building cho thuê văn phòng Quận 1

DT :40;50;75 ( m2) 259
Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh
hoang-nguyen-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Hoàng Nguyên Building cho thuê văn phòng Quận 1

DT :25;30;90 ( m2) 187
Điện Biên Phủ, Quận 1, Hồ Chí...
valentina-court-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Valentina Court Building cho thuê văn phòng Quận 1

DT :14;70 ( m2) 222
Điện Biên Phủ, Quận 1, Hồ Chí...
atic-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà ATIC Building cho thuê văn phòng Quận 1

DT :65;75;150 ( m2) 188
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ...
pvi-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà PVI Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :100;120;140;240 ( m2) 254
Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
green-house-buiding
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Green House Buiding cho thuê văn phòng Quận 3

DT :15;30;40;65 ( m2) 201
Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí...
oiic-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà OIIC Tower cho thuê văn phòng Quận 3

DT :30;40;60;70 ( m2) 184
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ...
dhouse-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Dhouse Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :50;105;120 ( m2) 199
Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Hồ Chí...
linco-tower
16 usd/m2/tháng

Tòa nhà Linco Tower cho thuê văn phòng Quận 3

DT :45;65;81;93;94;100 ( m2) 166
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Min...
me-corp-building
16 usd/m2/tháng

Tòa nhà Me Corp Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :100 ( m2) 226
Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí...
vina-giay-building
12 usd/m2/tháng

Tòa nhà Vina Giày Building cho thuê văn phòng Quận 3

DT :20;200;260;300;500;700 ( m2) 244
Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí...
agrex-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Agrex Tower cho thuê văn phòng Quận 3

DT :61;156;218 ( m2) 288
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Min...