0902 326 080

Văn Phòng Cho Thuê Đường Võ Văn Tần

may-plaza-building
11 usd/m2/tháng

MÂY Plaza Building Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh

30;90 ( m2) 313
tam-minh-khue-building
17 usd/m2/tháng

Tâm Minh Khuê Building Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Min...

25;58;74;110 ( m2) 185
tam-minh-khue-building
17 usd/m2/tháng

Tâm Minh Khuê Building Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Min...

25;80;250 ( m2) 171
minh-tinh-building
17 usd/m2/tháng

Minh Tinh Building Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Min...

33;143 ( m2) 192