0902 326 080

Văn phòng cho thuê Đường Võ Văn Tần

saigon-mansion-building
19 usd/m2/tháng

Tòa nhà SaiGon Mansion Building cho thuê văn phòng Quận 3

140;180;283 ( m2) 328
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
nikko-building
16 usd/m2/tháng

Tòa nhà Nikko Building cho thuê văn phòng Quận 3

80;100;140;147;170;200 ( m2) 129
374, Đường Võ Văn Tần, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh
linco-tower
16 usd/m2/tháng

Tòa nhà Linco Tower cho thuê văn phòng Quận 3

45;65;81;93;94;100 ( m2) 160
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
agrex-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Agrex Tower cho thuê văn phòng Quận 3

61;156;218 ( m2) 274
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
may-plaza-building
11 usd/m2/tháng

Tòa nhà MÂY Plaza Building cho thuê văn phòng Quận 3

30;90 ( m2) 1340
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
tam-minh-khue-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Tâm Minh Khuê Building cho thuê văn phòng Quận 3

25;58;74;110 ( m2) 361
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
minh-tinh-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Minh Tinh Building cho thuê văn phòng Quận 3

33;143;255 ( m2) 1044
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh