0902 326 080

Văn phòng cho thuê Trường Sơn

thep-toan-thang-building
13 usd/m2/tháng

Tòa nhà Thép Toàn Thắng Building cho thuê văn phòng Tân Bình

25;140;230 ( m2) 823
Trường Sơn, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
toan-thang
13 usd/m2/tháng

Tòa nhà Toàn Thắng cho thuê văn phòng Tân Bình

140;230 ( m2) 0
10 A, Trường Sơn, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
tien-phong-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Tiền Phong Building cho thuê văn phòng Tân Bình

25;28;30;67;86;115;123 ( m2) 265
Trường Sơn, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
ct-plaza-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà C.T Plaza building cho thuê văn phòng Tân Bình

97;627;252;300 ( m2) 229
Trường Sơn, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
hai-au-building
14 usd/m2/tháng

Tòa nhà Hải Âu Building cho thuê văn phòng Tân Bình

10;75;175;380 ( m2) 629
Trường Sơn, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh