0902 326 080

Văn Phòng Cho Thuê Phan Đăng Lưu

aia-building
10 usd/m2/tháng

AIA Building Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Hồ...

35;50;151;181;215 ( m2) 803
van-oanh-building
12 usd/m2/tháng

Văn Oanh Building Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Hồ...

38;60;66;230 ( m2) 94
van-oanh-building
12 usd/m2/tháng

Văn Oanh Building Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Hồ...

38;60;66 ( m2) 106
q-smart-tower
16 usd/m2/tháng

Q - Smart Tower Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Hồ...

100;150;200;260;280;300 ( m2) 112