0902 326 080

Văn phòng cho thuê Phạm Ngọc Thạch

green-house-buiding
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Green House Buiding cho thuê văn phòng Quận 3

15;30;40;65 ( m2) 195
Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh
green-star-building
20 usd/m2/tháng

Tòa nhà Green Star Building cho thuê văn phòng Quận 3

27;30;40;60;70;120 ( m2) 189
Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh
itower
18 usd/m2/tháng

Tòa nhà iTower cho thuê văn phòng Quận 3

100;200;400 ( m2) 204
Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh
pax-sky-2-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Pax Sky 2 Building cho thuê văn phòng Quận 3

70;130;276 ( m2) 839
Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh