0902 326 080

Văn Phòng Cho Thuê Nguyễn Văn Trỗi

lutaco-tower
17 usd/m2/tháng

Lutaco Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận,...

55;155;195 ( m2) 189
vimadeco-building
17 usd/m2/tháng

Vimadeco Building Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận,...

41;53;66;250;500 ( m2) 203
centre-point-building
29 usd/m2/tháng

Centre Point Building Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận,...

85;90;175 ( m2) 226