0902 326 080

Văn phòng cho thuê Nguyễn Đình Chiểu

pax-sky-7-building
21 usd/m2/tháng

Tòa nhà Pax Sky 7 Building cho thuê văn phòng Quận 3

60;110;115;120 ( m2) 213
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
alpha-tower
21 usd/m2/tháng

Tòa nhà Alpha Tower cho thuê văn phòng Quận 3

30;40;50;92;100;124;180;360 ( m2) 222
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
oiic-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà OIIC Tower cho thuê văn phòng Quận 3

30;40;60;70 ( m2) 179
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
phuong-long-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Phượng Long Building cho thuê văn phòng Quận 3

30;80;220 ( m2) 1232
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh