0902 326 080

Văn Phòng Cho Thuê Hoàng Văn Thụ

thai-binh-house-building
11 usd/m2/tháng

Thái Bình House Building Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Hồ...

35;40;44;47;50;60;110;210 ( m2) 88
tuoi-tre-building
15 usd/m2/tháng

Tuổi Trẻ Building Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Hồ...

65;70;93;140;142;147 ( m2) 280
hh-building
16 usd/m2/tháng

HH Building Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Hồ...

50;80;146 ( m2) 123