0902 326 080

Văn phòng cho thuê Đường Cộng Hòa

pico-plaza
16 usd/m2/tháng

Tòa nhà Pico Plaza cho thuê văn phòng Tân Bình

70;500 ( m2) 99
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
ree-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Ree Tower cho thuê văn phòng Tân Bình

50;200;255 ( m2) 319
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
tat-minh-building
12 usd/m2/tháng

Tòa nhà Tất Minh Building cho thuê văn phòng Tân Bình

60;84;160 ( m2) 183
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
athena-building
13 usd/m2/tháng

Tòa nhà ATHENA Building cho thuê văn phòng Tân Bình

128;144;165;244 ( m2) 263
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
long-ma-building
12 usd/m2/tháng

Tòa nhà Long Mã Building cho thuê văn phòng Tân Bình

60;90;140;350 ( m2) 191
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
yola-building
14 usd/m2/tháng

Tòa nhà Yola Building cho thuê văn phòng Tân Bình

50;60;80;100;300 ( m2) 220
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
dtc-building
14 usd/m2/tháng

Tòa nhà DTC Building cho thuê văn phòng Tân Bình

40;64;98;100 ( m2) 207
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
perfetto-building
13 usd/m2/tháng

Tòa nhà Perfetto Building cho thuê văn phòng Tân Bình

50;100;176 ( m2) 114
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh