0902 326 080

Văn Phòng Cho Thuê Đường Cộng Hòa

pico-plaza
16 usd/m2/tháng

Pico Plaza Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

70;500 ( m2) 63
ree-tower
15 usd/m2/tháng

Ree Tower Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

50;200;255 ( m2) 215
tat-minh-building
12 usd/m2/tháng

Tất Minh Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

60;84;160 ( m2) 169
athena-building
13 usd/m2/tháng

ATHENA Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

128;144;165;244 ( m2) 243
long-ma-building
12 usd/m2/tháng

Long Mã Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

60;90;140;350 ( m2) 171
yola-building
14 usd/m2/tháng

Yola Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

50;60;80;100;300 ( m2) 202
dtc-building
14 usd/m2/tháng

DTC Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

40;64;98;100 ( m2) 184
perfetto-building
13 usd/m2/tháng

Perfetto Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí...

50;100;176 ( m2) 102