0902 326 080
ab-tower

AB Tower Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh

70;80;150;200 ( m2) 288
diamond-plaza

Diamond Plaza Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

180;220 ( m2) 248
zen-plaza

Zen Plaza Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Min...

22;50;100;200;500 ( m2) 405
vincom-center

VinCom Center Lý Tự Trọng, Quận 1, Hồ Chí M...

100;200;300;500;700;1000;2000 ( m2) 2085
pax-sky-7-building
21 usd/m2/tháng

Tòa nhà Pax Sky 7 Building cho thuê văn phòng Quận 3

60;110;115;120 (m2) 16
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
alpha-tower
21 usd/m2/tháng

Tòa nhà Alpha Tower cho thuê văn phòng Quận 3

30;40;50;92;100;124;180;360 (m2) 16
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
oiic-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà OIIC Tower cho thuê văn phòng Quận 3

30;40;60;70 (m2) 13
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
dhouse-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Dhouse Building cho thuê văn phòng Quận 3

50;105;120 (m2) 17
Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Hồ Chí Minh
nguyen-kim-02-building
27 usd/m2/tháng

Tòa nhà Nguyễn Kim 02 Building cho thuê văn phòng Quận 3

100;200;320;337;466;533 (m2) 4285
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Min
robot-tower
26 usd/m2/tháng

Tòa nhà Robot Tower cho thuê văn phòng Quận 3

68;263 (m2) 23
Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh
sailing-tower
27 usd/m2/tháng

Tòa nhà Sailing Tower cho thuê văn phòng Quận 1

127;138;200;350 (m2) 23
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1,HCM
idd-1-building
19 usd/m2/tháng

Tòa nhà IDD 1 Building cho thuê văn phòng Quận 3

55;76;80;93;150 (m2) 19
Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
me-corp-building
16 usd/m2/tháng

Tòa nhà Me Corp Building cho thuê văn phòng Quận 3

100 (m2) 20
Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
vina-giay-building
12 usd/m2/tháng

Tòa nhà Vina Giày Building cho thuê văn phòng Quận 3

20;200;260;300;500;700 (m2) 23
Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
agrex-tower
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Agrex Tower cho thuê văn phòng Quận 3

61;156;218 (m2) 33
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
bitexco-financial-tower
40 usd/m2/tháng

Tòa nhà Bitexco Financial Tower cho thuê văn phòng Quận 1

74;84;145;200;300;314;433;500;752 (m2) 24
Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tin Tức