0902 326 080
ab-tower

AB Tower Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh

70;80;150;200 ( m2) 599
diamond-plaza

Diamond Plaza Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

180;220 ( m2) 521
zen-plaza

Zen Plaza Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Min...

22;50;100;200;500 ( m2) 802
vincom-center

VinCom Center Lý Tự Trọng, Quận 1, Hồ Chí M...

100;200;300;500;700;1000;2000 ( m2) 2347
lucky-star-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà Lucky Star Building cho thuê văn phòng Quận 1

40;50;75 (m2) 259
Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh
hoang-nguyen-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Hoàng Nguyên Building cho thuê văn phòng Quận 1

25;30;90 (m2) 187
Điện Biên Phủ, Quận 1, Hồ Chí Minh
valentina-court-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà Valentina Court Building cho thuê văn phòng Quận 1

14;70 (m2) 222
Điện Biên Phủ, Quận 1, Hồ Chí Minh
yoco-building
26 usd/m2/tháng

Tòa nhà Yoco Building cho thuê văn phòng Quận 1

48;50;71;89;90;175;200 (m2) 191
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Min
atic-building
17 usd/m2/tháng

Tòa nhà ATIC Building cho thuê văn phòng Quận 1

65;75;150 (m2) 188
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
havest-tower
22 usd/m2/tháng

Tòa nhà Havest Tower cho thuê văn phòng Quận 1

16;38;50;90;100;150;200 (m2) 209
Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh
pvi-building
15 usd/m2/tháng

Tòa nhà PVI Building cho thuê văn phòng Quận 3

100;120;140;240 (m2) 254
Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
do-thanh-mekong-building
18 usd/m2/tháng

Tòa nhà Đỗ Thành Mekong Building cho thuê văn phòng Quận 3

50;80;150;150;300 (m2) 11213
Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
nahi-building
23 usd/m2/tháng

Tòa nhà NAHI Building cho thuê văn phòng Quận 3

170;270;300;340;550;600 (m2) 226
Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
comeco-tower
21 usd/m2/tháng

Tòa nhà Comeco Tower cho thuê văn phòng Quận 3

245 (m2) 204
Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh
acb-tower
18 usd/m2/tháng

Tòa nhà ACB Tower cho thuê văn phòng Quận 3

80;120;200;220;240;300 (m2) 236
Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
saigon-mansion-building
19 usd/m2/tháng

Tòa nhà SaiGon Mansion Building cho thuê văn phòng Quận 3

140;180;283 (m2) 336
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh

Tin Tức